ARTIKEL

MY FLORA

Nu när vårblommorna börjar komma är detta en perfekt app att ha. My flora är en digital flora som omfattar hela 274 st vilda blomarter. Samtliga blommor visas med bild och till varje blomma finns det alltid en kort faktatext. Man kan även söka på olika blommor efter när de blommar.

Passar både barn och vuxna.

Passar till: iPad & iPhone.

Utgivare: Lars Hansen

Pris: 9 kr