Robin Hood på Borggården

PLAYGROUND

Är artister beroende av sin publik?
- Jo visst är de det! Utan åskådare blir
det ingen föreställning, och vice versa.
Men kan artisten vara helt beroende
av sin publik också rent fysiskt? Miguel
Rubio antar denna utmaning! 45 min.

Fri entré!

När? tis 26/7 kl 13
Var? Malmö Folkets Park