Robin Hood på Borggården

Sommar på Bunkeflostrands bibliotek

14 juni-18 aug
SOMMARLOVSUTMANINGEN
Läs, rita, klura och skriv! Alla deltagare
får en fin bok. Utmaningen pågår
hela sommarlovet. För dig 6–16 år.