DjurAgenterna

BESÖKSINFO

Var? Barnens Scen, Folkets Park, Malmö

040 - 709 91

www.barnensscen.nu
Tysta leken börjar nu (Maj) på Barnens Scen

Tysta leken börjar nu
Onsdagen 5:e feb blir det också AfterDagis med Sagofén Isadora!

Isadora har hamnat inuti en tavla på
förskolans vägg.
En flicka på förskolan är alltid ledsen och ensam. Med
hjälp av trolleri kan flickan gå in i tavlan och komma till
Sagofén Isadora. Där träffar hon trädet, skalbaggen och
Isadora. Tillsammans kan de säkert hjälpa den ensamma
flickan.
Medverkande: Josefina Karlsson Vergara

Tysta leken börjar nu
Ålder: Från 4-6 år
Längd: 30 min.
Måndag 25:e Maj kl. 09:30 & 10:30
Biljettpris: 40 kr