DjurAgenterna

Lek med oss i Skrylle 8/12

Söndag 8/12 Lek med oss! Kl. 12.40-13.40.
Tillsammans provar vi olika utomhuslekar för vuxna med barn från 4 år.
Bra med kläder att röra sig i. Samling utanför naturum.