Sommarlund 2020

Rosengårdsbiblioteket v.50

9 dec mån 14.30–15.00 SÅNGSTUND MED KARIN WERGER Sjung tillsammans! För familjer med barn 0–6 år.

11 dec ons 10.00–10.30 SMÅTTINGSAGA En fantasifylld sagostund för barn 2–3 år. Anmälan krävs