Skridskoskola

BESÖKSINFO

Var? Barnens Scen, Folkets Park, Malmö

Tel. 040-795 96

www.barnensscen.nu
Bokstavsbyrån på Barnens Scen

Inger och Sanna har mycket att göra!
Telefonen ringer stup i kvarten och olika läs
och skrivupggifter ska lösas. Åt vilket håll skrivs
ett brev? Hur blir en krumelur en bokstav?
Publiken är med och ljudar och hjälper till med
olika ord. Efter föreställningen gör vi en kortare
rörelselek tillsammans.
"Bokstavsbyrån" utgår från läroplanen och
kompletterar den ordinarie läs- och
skrivundervisningen via estetiska läroprocesser
och scenkonst.
För ålder: 6 - 7 år
När? 1/11, 2/11 (se tider på hemsidan)
Var? Barnens Scen i Folkets Park