BESÖKSINFO

Var? naturum Skrylle

www.lund.se/naturum
Natur för de minsta SOMMAR - Skrylle

Varje fredag 14 juni–9 augusti (ej 19 juli). Kl. 10-11.
För barn (0–5 år) och vuxna. Det går bra att ha med vagn.
Samling utanför naturum om det inte står något annat.