DjurAgenterna

BESÖKSINFO

Var? naturum Skrylle

www.lund.se/naturum
Barn- & vuxenaktiviteter i Skrylle 15-16/6

Lördag 15/6 Salamandersafari
Vi pratar om salamandrar och håvar i lilla dammen. Kl. 11–12.30

Söndag 16/6 Tätört - den köttätande växten
Staffan Nilsson från Lunds Botaniska Förening berättar om årets växt, tätörten, och andra växter i Sularpskärret. Samling vid korsningen Hardebergaspåret och vägen mellan Sularp och Hardeberga.
Se karta på lund.se/naturum. Kl. 12–14