BESÖKSINFO

Var? naturum Skrylle

www.lund.se/naturum




Barn- & vuxenaktiviteter i Skrylle 5-9/6

Tisdag 5/6 Naturnatten
Lunds Naturskyddsförening firar naturnatt i Rökepipan. Se kommande program på lund.se/naturum. Kl. 18–23

Lördag 8/6 Bajs och kiss
Vi pratar om djurens spillning och undersöker form och färg. Visste du att vissa djur pratar med hjälp av bajs?
Kl. 11–12 och 13–14

Söndag 9/6 Kaninlandets vilda bin
Christine Sandberg berättar om bin och andra insekter på Kaninlandet. Hjälp till att hålla reservatet öppet genom att rensa småplantor. Ta med arbetshandskar och en spade om du har. Samarbete med Lunds Naturskyddsförening. Kl. 11–14