BESÖKSINFO

Var? naturum Skrylle

www.lund.se/naturum
Barn- & vuxenaktiviteter i Skrylle 18-19/5

Lördag 18/5 Fjärilar i Rökepipan
Om fjärilar och deras liv i naturreservatet Rökepipan. Samling vid vattentornet i Dalby. Kl. 11–13

Söndag 19/5 Trädkroki i Dalby Söderskog
Kerstin Engblom från Naturfolk leder övningar kring att rita av träd och former i naturen. Samling vid entrén. Kl. 13–15