DjurAgenterna

BESÖKSINFO

Var? Fulltofta Naturcentrum, Hörby

www.skanskalandskap.se/for-barn
Flygande underverk, Fulltofta

Vilda bin, humlor och fjärilar - flygande underverk.
Nässelfjärilen älskar nässlor där äggen läggs. Bin och humlor sköter om pollinering.
Naturguidningen med Sophie Tranborg om våra flygande insekter leder oss ut på ängen med håvar.

NÄr? 16/6 Kl 11- 12.30 på Fulltofta Naturcentrum.
Passar 3-10 år.
Ingen kostnad.
Mer info på skanskalandskap.se