BESÖKSINFO

Var? Fulltofta Naturcentrum, Hörby

www.skanskalandskap.se/for-barn
Biologiska mångfaldens dag, Fulltofta

Biologiska mångfaldens dag i Fulltofta strövområde.
Naturguidning med start i småkrypsutställningen.
Följ med Sophie Tranborg på en vandring längs stigarna runt Fulltofta. Dagen till ära fokuserar vi på biologisk mångfald. Vad är biologisk mångfald, varför är den viktig och vad
kan vi göra för att öka artrikedomen i vår natur och vår närmiljö? Följ med så får du även veta mer om ekar, läderbaggar och blåvingar.
När? 22/5 Kl 18 - ca 19.30 på Fulltofta Naturcentrum.

Passar familjer, från 3-10 år.
Föranmälan krävs.
Begränsat antal deltagare.
Ingen kostnad.

Kvällsöppet i kaféet 22/5! Njut av en vårkväll i naturen. Ta något
att äta i växthuscaféet på Fulltofta Naturcentrum
som håller öppet till kl 21.