BESÖKSINFO
SKRIDSKOÅKNING I NATUREN

Om och när det fryser till... På Malmös
dammar kan du åka skridskor
när isen är över 12 cm tjock.
Här sätts det skyltar som visar när du
får åka: Bulltofta rekreationsområde,
Pildammarna, Öresundsdammarna,
Husie mosse, Kristinebergsparken
och dammen vid golfbanan i
Käglinge. Tänk på att isarnas kvalitet
snabbt kan ändras, så var försiktig