Fritidsgårdar & mötesplatser i Malmö

I Malmö finns 17 fritidsgårdar. Hit är alla ungdomar välkomna. Du som besökare har möjlighet att tillsammans med personalen vara med och påverka vad som ska hända på fritidsgården. Tillsammans med andra ungdomar får du också planera och genomföra aktiviteter. Du kan också komma hit för att träffa andra ungdomar.

Alla från årskurs 6 till och med 18 år är välkomna. Undantag är för verksamheterna Tegelhuset mellanstadiet och Lyktan som riktar sig till årskurs 4–6. Fritidsgårdarna är öppna verksamheter för alla inom målgruppen, oavsett bostadsområde eller skoltillhörighet.