BESÖKSINFO

Var? Malmöhusvägen, Malmö

Tel. 040-34 44 00

www.malmo.se/museer
Kreativ verkstad, Malmö Museer

Kreativ verkstad på tema teater
27–28 december 2018 kl. 12–16
Tillverka skådespelardockor och skriv ditt eget drama.