BESÖKSINFO

Biljettpris:
40 kr. per person på
vardagar & 60 kr. på helg.

Bokning:
Vardagsföreställningar bokas
på www.barnensscen.nu
Tel: 040-709 91
Helgföreställningen bokas på
www.kulturcentralen.nu
Tel: 040-10 30 20

När? 14/12 kl 9.15 & 10.30, 15/12 kl 14

Var? Barnens Scen, Folkets Park, Malmö

Tel. 040-795 96

www.barnensscen.nu
Sagan om vanten, Barnens Scen

Teater. Finns det hjärterum så finns det
stjärterum och i en vante kan alla
samsas och få plats.
Sagan om Vanten är en folksaga
från Ukraina som handlar om den
borttappade vanten som blir till
ett ombonat hem för alla som går
förbi.
Den handlar också om gästfrihet
och anpassning till allas våra
olikheter.
Medverkande:
Anna Karin och Rolf Sersam

För 3-11 år.
35 min.