SÖK AKTIVITETER

Avancerad sökning

NATURUM SKRYLLE

I Lunds största natur- och friluftsområde erbjuds det barnaktiviteter under helger och lov. Fina stigar för upptäcktsfärder i naturen, Vilsestig, Mullestig, naturlekplats... Läs mer>>

Naturum Öresund

I ett naturum får du veta mer om de djur, växter, geologi och kulturhistoria som format det område du befinner dig i. På naturum Öresund har vi fokus på havet och livet under ytan. Läs mer >>

Spana efter vilda djur från viltgömslet Gyltan

Spana efter vildsvin, dovhjort, rådjur etc från viltgömslet Gyltan som ligger i Skrylleskogen. Läs mer >>