BESÖKSINFO

Var? Knivåsen. Ca.1 km SO för Dalby samhället.

www.lund.se
Stenbrott, dalby

När det går höga vågor på havet, så är det lugnt och stilla här. Höga klippor att hoppa ifrån om man vågar! Ligger i fint strövområde.