BESÖKSINFO

Var? Kulturen, Tegnérsplatsen, Lund

Tel. 046-35 04 01

www.kulturen.com
Kulturnatten på Kulturen - fri entré

Lördag 15 september kl 18:00–22:00 - fri entré..

kl 18-22 Ficklampspromenad i museiparken på temat Alice (från ca 5 år) (Vi har ett antal ficklampor att låna ut!)
kl 18.15-19.00 Cappella Lundensis med Trio Azul
kl 19.30-20.00 Kören Östergök
kl 20.15-20.45 Dalby Dragspelsklubb
kl 21.10- 21.50 Konsert med Christer Arwidson mfl