BESÖKSINFO

Sommarlund är 200 kulturupplevelser för alla åldrar, i hela Lund, hela sommaren. Och nästan allt är gratis.

www.sommarlund.se
SHELLPHONES – EN LJUDLEKPLATS, Lund

Stadsparken i Lund den 17/6 och 18/6 kl 11.00–17.00

Välkommen till en interaktiv ljudvärld för alla åldrar, skapad av den engelske konstnären James Brewster. Med snäckskalslurar på huvudet får du experimentera och skapa vackra ljud och upplevelser med vatten, dansande sjöborrar, gungande havssniglar, cykelpumpar, elvispar och bubbelfiltrerande spiralskal. Ljuden tas upp av undervattensmikrofoner och hörs live i snäcklurarna.

I samarbete med Lov i Lund.