BESÖKSINFO

Var? Barnens Scen, Folkets Park, Malmö

Tel. 040-795 96

www.barnensscen.nu
Musik i rörelse - Barnens Scen

Musik och Rörelse för alla (med eller utan rullstol) Barn och Familj från 1-5 år med funktionsvariationer. Här får var och en utforska dansen i sin kropp. Enkla instruktioner, som: ”Skaka handen!”, ”Stampa med foten!” leder till en mångfald av olika rörelser. Kanske behövs assistans för att röra kroppsdelar? Kanske blir rörelsen liten eller stor eller mer på insidan än på utsidan? Efter varje deltagares förmåga, rör vi oss på alla möjliga sätt i ett fyrflätat samspel mellan rytmik och musik.
När? 11/7 kl 13
Var? Ridhuset