BESÖKSINFO

Längd: 30 min
Biljettpris: 40 kr vardagar/ 60 kr helger

Vardagsföreställning bokas
på www.barnensscen.nu
Tel: 040-709 91
Helgföreställning bokas på
www.kulturcentralen.nu
Tel: 040-10 30 20

När? När? 22/3 och 23/3 kl 09:15 och 10:30, 8/4 kl 11 och 14

Var? Barnens Scen, Folkets Park, Malmö

Tel. 040-795 96

www.barnensscen.nu
Sol och Måne, Barnens Scen

Att vakna upp tryggt till en ny dag är alla barns rättighet. I vår föreställning ”Sol och måne” kan alla
barn oavsett språk och kultur känna igen sig
i att det kommer en ny dag då solen går upp,
och det kommer en ny natt då månen visar sig.
En stämningsfull, rolig och nästan ordlös
föreställning för de minsta barnen.