BESÖKSINFO

När? 24/3, 7/4, 28/4 kl 10.30-13

Var? Lindängenbiblioteket Munkhätteg. 170, Malmö

http://malmo.se/Kultur--fritid/Biblioteken/Vara-bibliotek/Lindangenbiblioteket/Barn--Unga/Barnens-verkstad.html
Barnens verkstad på Lindängenbiblioteket

Låt fantasin flöda!
Tre lördagar kl. 10.30-13 får vi besök av Barnens Verkstad som vanligtvis håller till på Stadsbiblioteket. Kom och klipp, rita, bygg, klistra, skapa och låt fantasin flöda! Alla är välkomna, gärna barn och deras vuxna.

24 mars, 7 april och 28 april