BESÖKSINFO

När? 9/3, 16/3, 13/4, 20/4 kl 10

När? Husiebiblioteket Videdalsvägen13 Malmö

http://malmo.se/Kultur--fritid/Biblioteken/Vara-bibliotek/Husiebiblioteket/For-barn--unga/Sagostunder.html
Sagostunder på Husiebiblioteket

Barnbibliotekarierna berättar sagor i Gröna rummet på fredagar kl 10 för alla barn ca 2-5 år.