BESÖKSINFO

När? 16 feb Kl. 10.00-10.30

Var? Svansjögatan 9, Malmö

Tel. 040-6608559

www.malmo.se/bellevuegardsbiblioteket
Sagostund mini – Bellevuebiblioteket

Den 16 feb läser vi sagor för små öron i sagorummet. För barn 1–2 år. Kl. 10.00-10.30
Kom gärna på sagostund hos oss 26 jan, 9 mars och 13 april också!