BESÖKSINFO

Gratis

När? lördagar kl. 11-15

Malmö Live

http://malmolive.se/okii-nami
OKII NAMI på Malmö Live - ett experimentellt musikrum för barn

OKII NAMI - ETT EXPERIMENTELLT MUSIKRUM FÖR ALLA SOM FYLLT SJU!

Välkommen in till barn- och ungdomsverksamhet på Malmö Live – det experimentella musikrummet Okii Nami.

I Okii Nami-rummet på konserthusets plan 4 får barn som fyllt sju år helt gratis pröva på flera experimentella instrument, t. ex. Aerodrums och theremin. Det finns även möjlighet att pröva på traditionella orkesterinstrument med hjälp av musikpedagoger.

– Vi ville ha en verksamhet som lockade familjer att komma hit och musicera på ett lustfyllt sätt, säger Kerstin Karlsson, musikpedagog på Malmö Live.

Fokus har lagts på att tillgängliggöra musiken för de många. Bland annat finns det en så kallad ”Skoog”, ett programmerbart instrument som tagits fram för att kunna användas av personer med funktionsnedsättning.

– Vår erfarenhet från liknande satsningar är att alla vill ha mer. De undrar var man kan anmäla sig för ytterligare aktiviteter, poängterar Kerstin Karlsson.

För de barn som inte har åldern inne kommer det att finnas en separat avdelning där de också får spela instrument.