BESÖKSINFO

Var? Se hemsidan för en fullständig förteckning över alla temalekplatser i Malmö.

http://malmo.se/Kultur--fritid/Idrott--fritid/Barn-och-unga/Temalekplatser.html
Lekplatssafari i Malmö!

Gå på lekplatssafari!

Ett tjugotal av Malmös lekplatser har gjorts till temalekplatser med unika, specialbyggda attraktioner som följer ett visst tema.

De senaste temalekplatserna är Teaterlekplatsen i Pildammsparken och Fiskelekplatsen vid Varbergs plan, Möllevången.

Det går utmärkt att cykla eller att åka kommunalt till de flesta av lekplatserna. För busslinjer se Skånetrafikens hemsida.